You are currently viewing Mafunzo ya Ujinsia

Mafunzo ya Ujinsia

Washiriki wa Mafunzo ya Ujinsia yaliyoandaliwa na Mradi wa Uhakika wa Chakula Songwe wakiwa na Mwezeshaji wa mafunzo yaliyofanyika kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 15 mwezi wa tisa 2022